fbpx
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ENGLISH | POLSKI

ENGLISH:

Supported Devices:
PCs and Macs - desktops and laptops
iOS - iPad, iPhone, iPod Touch
Android (4.0+) - phones and tablets

We cannot guarantee support for low spec tablets, low energy laptops, Android TV boxes, smart TVs or set top boxes. Some models of these devices may work, but we cannot give a definitive list. Please do not purchase unless you have a supported device available to watch the live stream.

Supported Web Browsers:
You must use a modern browser and it must be up-to-date. You can confirm this here.
We recommend using google Chrome!

Minimum Internet connection parameters:
-Internet connection, including access to an Internet connection with an actual bandwidth of minimum 5 Mbps (recommended 10 Mbps),You can check your internet connection speed here.
-Refraining from using other applications while displaying the Content,
-Using the eventtv.global website,

Tips
If you encounter problems with the stream, the tips below solve most issues:

Refresh your browser window (F5 or command+R) and try clearing your browser's cache.
Try another browser. Google Chrome and Firefox are preferred. If one doesn't work, try another.
If you are using a WiFi connection, try moving closer to the WiFi router. Also try disconnecting from WiFi on other devices.
A wired connection is recommended, if possible, to avoid potential WiFi issues.


POLSKI:

Wspierane urządzenia:
Komputery PC i Mac - komputery stacjonarne i laptopy
iOS — iPad, iPhone, iPod Touch
Android (4.0+) - telefony i tablety

Nie możemy zagwarantować obsługi tabletów o niskiej specyfikacji, laptopów o niskim zużyciu energii, urządzeń Android TV, telewizorów Smart TV lub dekoderów. Niektóre modele tych urządzeń mogą działać, ale nie możemy podać ostatecznej listy. Nie kupuj, jeśli nie masz obsługiwanego urządzenia do oglądania transmisji na żywo.

Obsługiwane przeglądarki internetowe:
Musisz korzystać z nowoczesnej przeglądarki i musi być ona aktualna. Możesz to potwierdzić tutaj.
Zalecamy korzystanie z Google Chrome!

Minimalne parametry połączenia internetowego:

- Połączenie internetowe, w tym dostęp do połączenia internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 5 Mb/s (zalecane 10 Mb/s). Tutaj możesz sprawdzić prędkość swojego połączenia internetowego.
- Powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas wyświetlania Treści,
- Korzystanie ze strony eventtv.global,

Wskazówki:

Jeśli napotkasz problemy ze strumieniem, poniższe wskazówki rozwiążą większość problemów:

Odśwież okno przeglądarki (F5 lub command+R) i spróbuj wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.
Wypróbuj inną przeglądarkę. Preferowane są Google Chrome i Firefox. Jeśli jeden nie działa, spróbuj innej.
Jeśli korzystasz z połączenia Wi-Fi, spróbuj zbliżyć się do routera Wi-Fi. Spróbuj też rozłączyć się z Wi-Fi na innych urządzeniach.
Jeśli to możliwe, zalecane jest połączenie przewodowe, aby uniknąć potencjalnych problemów z siecią Wi-Fi.


© 2023 Event TV Global. All Rights Reserved.